ปลั๊กไฟ ตัวช่วยสำคัญในการต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ไม่มีปัญหาไฟรั่ว ปลอดภัย ใช้ได้ทุกสถานที่

ปลั๊กไฟ ตัวช่วยสำคัญในการต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ไม่มีปัญหาไฟรั่ว ปลอดภัย ใช้ได้ทุกสถานที่ ปลั๊กไฟสายพ่วง หรือ รางปลั๊กไฟพ่วง ซึ่งก็คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ในงานและการเชื่อมต่อเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องใช้รู้จักวิธีการใช้งานรางปลั๊กไฟพ่วงอย่างถูกต้อง อย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับตัวเราและครอบครัวได้ ปลั๊กไฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่สำคัญมากๆ ที่เราควร ‘เลือก’ ด้วยความตั้งใจ ‘เลือก’ ด้วยความสมัครใจ และ ‘เลือก’ อย่างมีข้อมูลรอบด้าน มากกว่าแค่เลือกไปเพราะเห็นว่ามีคนแนะนำมา เลือกเพราะเราแค่ไม่ชอบยี่ห้อนี้ เลือกเพราะว่ายี่ห้อนี้ให้ของแถมเยอะดี เลือกเพราะก็เลือกตามๆ กันมา หรือเลือกเพราะเห็นว่าสรรพคุณข้างกล่องเยอะมาก

ประโยชน์ของปลั๊กไฟ ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงคือ การอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายชนิดในคราวเดียวกัน จะเห็นได้ว่ามีการออกแบบสายพ่วงโดยมีเต้ารับในรางเดียวกันมากมายหลายช่องให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ตามความต้องการ แต่ทราบหรือไม่ว่า นอกจากการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานแล้ว การตรวจสอบคุณภาพของสายพ่วงที่มีเต้ารับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั้น ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยป้องกันอันตรายจากการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจทำอันตรายแก่ชีวิตของผู้ใช้งานได้

แนะนำวิธีการใช้งานและการสังเกตคุณภาพของปลั๊กไฟเพื่อความพร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ดังนี้

– ก่อนที่จะเสียบเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับชุดสายพ่วง เพื่อความปลอดภัยต้องดูให้แน่ว่าไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่องใช้นั้นอยู่ แล้วจึงเสียบจ่ายไฟเข้ากับชุดสายพ่วง
– การใช้งานสายพ่วงที่มีเต้ารับหลายตัวนั้น จะต้องระวังมิให้กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้งานรวมกันเกินกว่าขนาดพิกัดกระแสของชุดสายพ่วงและไม่เกินขนาดพิกัดกระแสของเต้ารับติดผนังที่นำเต้าเสียบของชุดสายพ่วงนั้นไปเสียบอยู่ด้วย (พิกัดกระแสเต้ารับปกติจะไม่เกิน 16 A หรือคิดเทียบเท่าการใช้ไฟรวมกันประมาณ 2600 W)
– ชุดสายพ่วงนั้น ออกแบบมาให้ใช้สำหรับงานชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งาน แบบติดตั้งถาวร ดังนั้นห้ามนำไปติดตั้งหรือเดินสายพาดไปกับผนังห้อง เพดาน ใต้พื้น ใต้พรม หรือ บริเวณทางเดินเท้า สายไฟจะชำรุด เกิดไฟไหม้ได้
– สายไฟสำหรับชุดสายพ่วงควรต้องมีฉนวน 2 ชั้น และห้ามใช้งานหากพบว่าฉนวนเปลือกนอกมีร่องรอยแตกหรือถลอก ไม่ควรใช้สายไฟที่มีการซ่อมหรือพันด้วยเทป เนื่องจากไม่ปลอดภัย
– เต้าเสียบ-เต้ารับที่ดี เมื่อเสียบแล้วจะต้องแน่นพอควรและไม่หลวมง่าย เพราะเมื่อหลวมแล้ว แม้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟน้อยก็สามารถทำให้เกิดความร้อนและลุกไหม้ติดไฟได้ วิธีทดสอบอย่างง่ายๆ คือทดสอบในขณะไม่มีไฟ เช่น ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือใช้เต้าเสียบที่มีสายไฟเปล่าๆ ทดลองเสียบปลั๊กเข้าออกประมาณ 5-10 ครั้ง แล้วสังเกตว่าถ้ายังคงฝืดและแน่นแสดงว่าไม่หลวมใช้งานได้ดี
– ถ้าสังเกตว่า เมื่อใช้งานแล้วเกิดความร้อน แสดงว่ามีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแล้ว ให้ หยุดใช้งานทันที เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ปิดสวิตช์ และต้องถอดปลั๊ก (เต้าเสียบ) ของชุดสายพ่วงออกทุกครั้ง
– ตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน เต้าเสียบและเต้ารับในชุดสายพ่วงนั้นต้องผลิตตาม โดยมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์(มอก.166-2549)

ข้อควรระมัดระวังในการใช้งานรางปลั๊กไฟพ่วง

1.ไม่ควรใช้รางปลั๊กไฟพ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา อย่างเช่น เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องกดน้ำดื่ม หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่เครื่องดื่ม เป็นต้น
2.ไม่ควรนำมาใช้งานอย่างเด็ดขาด หากพบว่ารางปลั๊กไฟพ่วงมีสภาพชำรุดหรือไม่แน่ใจในสภาพที่พบ เช่น พบว่าสายไฟมีรอยซ่อมแซมหรือพันด้วยเทป เต้ารับและเต้าเสียบมีรอยไหม้ ขาปลั๊กเต้าเสียบมีการหลอมละลาย ฉนวนหุ้มสายไฟแตกหรือหัก เป็นต้น
3.ห้ามนำรางปลั๊กไฟพ่วงไปติดตั้งแบบถาวร หรือเดินสายไฟปลั๊กพ่วงติดกับผนังห้อง เพราะวัสดุที่ใช้ทำรางปลั๊กไฟพ่วงทำขึ้นมาเพื่อการใช้งานแบบชั่วคราวเท่านั้น จึงเป็นไปได้ว่าจะชำรุด หรือเสื่อมสภาพได้ง่ายและเร็วกว่าปกติ
4.ไม่ควรใช้รางปลั๊กไฟพ่วงต่อๆ กันหลายชั้น เพื่อป้องกันสายไฟเกิดความร้อนสูงจากการใช้ไฟเกินขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้า อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

นอกจากการได้รู้วิธีการใช้ปลั๊กไฟพ่วงอย่างถูกต้องแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือ ต้องเลือกใช้รางปลั๊กไฟพ่วงที่มีคุณภาพ วัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน อย่าเห็นแก่ของถูกอย่างเดียว และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ควรสังเกตและหมั่นตรวจสอบปลั๊กไฟพ่วงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดชำรุดเสียหาย อย่าเสี่ยงนำมาใช้เด็ดขาด เพราะการใช้ปลั๊กไฟพ่วงจะช่วยเอื้อให้สะดวกสบายขึ้น แต่หากใช้ไม่ระวังก็จะกลายเป็นสิ่ง

การเลือกปลั๊กไฟให้ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากที่พักอาศัยของเราคือสถานที่ๆ ควรมีความปลอดภัยอยู่รอบด้าน สิ่งใดที่สามารถป้องกันได้ก็ควรทำไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะมิเช่นนั้น อาจจะสายเกินไปที่จะกลับมาแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ได้ค่ะ สิ่งที่ที่พักอาศัยที่หลายคนไม่ควรมองข้ามคือ ความปลอดภัยของอัคคีภัยอันเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและอาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต การเลือกใช้ปลั๊กไฟภายในบ้านจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีความใส่ใจในรายละเอียด อย่าคิดเพียงเลือกปลั๊กไฟที่มีราคาถูกเพื่อให้คุ้มค่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะค่ะ