ปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้ ชั้นวางสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม

ชั้นวางสินค้า อุปกรณ์จัดเก็บในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุด ก็คือ ชั้นวางสินปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้ ชั้นวางสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมค้า ซึ่งเป็นชั้นวางขนาดใหญ่ที่ไม่ปูพื้นชั้น จะมีแต่คานหน้าหลังไว้สำหรับรองรับแผ่นแพลเลท และเนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง เพื่อประหยัดพื้นที่คลัง ดังนั้น ชั้นวางสินค้า เหล่านี้ โดยทั่วไปจึงมักจะสูงตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไปถึง 10 กว่าเมตร ซึ่งจะต้องใช้รถยกไฮดรอลิกช่วยยกสินค้าบนแพลเลทขึ้นไปวางบนคานของชั้นวางสินค้าในระดับต่าง ๆด้วยเหตุนี้

การเลือกใช้ชั้นวางสินค้าประเภทไหน และวางผังติดตั้งอย่างไร จึงเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญ ๆ หลายด้านด้วยกัน

1. ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ

สินค้าจะต้องการจัดเก็บบนชั้นวางสินค้า เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จะเลือกมาใช้ในกิจกรรมการจัดเก็บ ชนิดสินค้า ขนาดสินค้า และน้ำหนักของสินค้า เป็นตัวกำหนดว่า จะใช้แผ่นแพลเลทขนาดใด ชนิดใดมารองรับ และแต่ละแพลเลทจะมีน้ำหนักสูงสุดเท่าไรชนิดสินค้า ยังเป็นตัวกำหนดในการเลือกสรรชนิดชั้นวางสินค้าด้วย เช่น สินค้าที่จะต้องเข้าก่อน-ออกก่อน หรือเข้าก่อน-ออกทีหลัง เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน หรือสินค้าหลากหลายชนิด ต้องการเลือกเบิกจ่ายตลอดเวลาหรือไม่ปริมาณสินค้ามีมากน้อยแค่ไหน ต้องการจัดเก็บบนชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมเป็นจำนวนกี่แพลเลท ต้องวางสูงแค่ไหน ใช้ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดรองรับแพลเลทกี่ตำแหน่ง

2. ชนิดของแผ่นแพลเลท

ขนาดของแผ่นแพลเลท จะต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสูงสุดของสินค้าที่จะกองบนแผ่นได้ และต้องคำนึงถึงการวางบนคานชั้นวางสินค้าว่า จะวางทางแนวกว้างหรือแนวแคบ ชนิดและขนาดของแผ่นแพลเลทจะเป็นตัวกำหนดว่า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมที่จะติดตั้ง ควรจะกว้างลึกเท่าไร ขณะเดียวกัน

3. พื้นที่ของคลังสินค้า

ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้า ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการขณะเลือกชั้นวางสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าออก ขนาดประตู ความสูงของเพดาน ขนาดความกว้างความยาว ซึ่งล้วนเป็นข้อจำกัดที่การติดตั้งชั้นวาง จะต้องอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงความต้องการในการจัดเก็บ และการทำงานของรถยกที่จะวิ่งเข้าออกเวลาเบิกจ่าย

4. ชนิดรถยกที่จะใช้

รถยกจะต้องมีความสามารถในการยกน้ำหนัก load capacity เพียงพอกับน้ำหนักสูงสุดของสินค้าบนแพลเลท ขณะเดียวกัน ก็ต้องสามารถยกสูงได้ถึงชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมสูงสุดที่จะติดตั้ง ไม่เพียงเท่านั้น สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ต้องคำนึงถึงขนาดของตัวรถว่า สามารถกลับตัวเพื่อหันหน้าเข้าชั้นวางสินค้าในขณะยกสินค้าขึ้นเก็บหรือเบิกจ่ายได้ด้วย

5. ระบบการหมุนเวียนของสินค้า

หากสินค้ามีจำนวนมาก และหมุนเวียนเร็ว หมายความว่า ต้องมีการนำเข้าและเบิกจ่ายถี่มาก รถยกต้องมีขีดความสามารถในการทำงานหนักได้ตลอดเวลา หรือต้องใช้ชั้นวางสินค้าที่มีลักษณะกึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติ ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์